VersloSavaite.lt   
2013 02 25, 17:55
Neblaivus darbuotojas darbo vietoje, ar bus pagrindo atleisti?

Image
Agnė Razgūnienė
„Vedėjas pastebėjo, kad darbuotojas yra neblaivus darbe ir liepė rašyti prašymą išeiti savo noru arba atleis iš darbo. Darbuotojas prašymo neparašė. Vedėjas parašė tarnybinį vadovui, kad įtaria, jog darbuotojas yra neblaivus ir kitą dieną išėjo atostogų....“, klausia VersloSavaite.lt skaitytojas. Konsultuoja teisės įmonės UAB „Verslo gurmanai“ direktorė Agnė Razgūnienė.

 

Klausimas. Vedėjas pastebėjo, kad darbuotojas yra neblaivus darbe ir liepė rašyti prašymą išeiti savo noru arba atleis iš darbo. Darbuotojas prašymo neparašė. Vedėjas parašė tarnybinį vadovui, kad įtaria, jog darbuotojas yra neblaivus ir kitą dieną išėjo atostogų. Jokių aktų surašymų, blaivumo patikrinimų ar kitokių papildomų veiksmų nesiėmė. Vadovas 2 savaitės nieko nedarė.

reklama

 

Grižus vedėjui prasidėjo procesas – liepta rašyti pasiaiškinimą. Ar darbuotojas gali parašyti pasiaiškinime, kad buvo blaivus ir tiek. Ar tokių atvejų galimas atleidimas, jeigu vedėjas surinktų kitų darbuotojų parašus, kad tą dieną tas darbuotojas buvo neblaivus?

 

Ta prasme ar faktas, kad nebuvo tą diena nušalinimo nuo darbo (už tą dieną yra apmokėta), blaivumo patikrinimo, kitokių dokumentų surašymo, praėjo 2-3 savaitės ir t. t. užteks pagrindui atleisti? Įmonėje jokių vidinių procedūrų kaip elgtis jeigu darbuotojas yra neblaivus nėra.

 

Konsultacija. Lietuvos Respublikos darbo kodekso (LR DK) 241 straipsnio 1 dalis numato, jog drausminė nuobauda skiriama tuoj pat, paaiškėjus darbo drausmės pažeidimui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo, neįskaitant laiko, kurį darbuotojas darbe nebuvo dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo, o iškėlus baudžiamąją bylą, - ne vėliau kaip per du mėnesius nuo baudžiamosios bylos nutraukimo arba teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

 

LR DK 240 straipsnio 1 dalis numato, jog prieš skirdamas drausminę nuobaudą, darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per darbdavio arba administracijos nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo.

 

Taigi darbdavys pagal įstatymą turi vieną mėnesį drausminei nuobaudai įforminti. Drausminė nuobauda gali būti pastaba, papeikimas arba atleidimas iš darbo. Darbuotojo neblaivumas darbo metu pagal LR DK laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu, už kurį darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį su darbuotoju be įspėjimo pagal LR DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą.

 

Vis dėlto paminėtina, jog darbdavys nesilaikė teisės aktų numatytų reikalavimų, keliamų situacijai, kuomet darbuotojas darbo vietoje būna neblaivus. LR DK 123 straipsnio 1 dalis numato, jog, jei darbuotojas pasirodė darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, darbdavys tą dieną (pamainą) neleidžia jam dirbti ir nemoka jam darbo užmokesčio. Kitais atvejais nušalinti darbuotoją nuo darbo (pareigų) darbdavys gali tik įstatymų nustatytais pagrindais. Taigi darbdavys neįvykdė reikalavimo nušalinti neblaivų darbuotoją nuo darbo, be to, tokiam darbuotojui mokėjo darbo užmokestį.

 

LR DK nėra įtvirtinta neblaivumo nustatymo procedūra, todėl darytina išvada, jog faktas, kad darbuotojas yra neblaivus, gali būti nustatomas teisės aktams neprieštaraujančiais būdais. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-132 buvo patvirtintos Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinės rekomendacijos. Šiose rekomendacijose numatyta, jog, esant pagrįstam įtarimui, kad darbuotojas yra neblaivus reikia nedelsiant surašyti nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo aktą.

 

Rekomenduojama, jog aktas būtų pasirašytas vadovo ar jo įgalioto asmens, dalyvaujant ne mažiau kaip dviem įmonės darbuotojams. Darbuotojas privalo būti supažindintas su nušalinimu aktu. Technines priemones neblaivumui nustatyti galima naudoti tik tada, jei tai numatyta įmonės kolektyvinėje sutartyje, darbo tvarkos taisyklėse, darbo sutartyje su darbuotoju arba darbuotojui sutinkant. Jeigu darbuotojas nesutinka su nušalinimu, darbdavys turi teisę siųsti darbuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininę apžiūrą.

 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog darbdavys nesilaikė teisės aktuose numatytų procedūrų, todėl darbuotojas pasiaiškinime gali nurodyti, jog darbo metu buvo blaivus. Pareiga įrodyti, jog darbuotojas buvo neblaivus, tenka darbdaviui.

 

Susiję straipsniai:

 

Aukščiau pateiktoje informacijoje yra pateikti UAB „Verslo gurmanai“ teisininkų komentarai, pagrįsti teisės aktų ir teismų praktiko analize. Šis straipsni negali būti laikomas oficialia teisine išvada. Dėl teisinės konsultacijos konkrečiu atveju siūlome kreiptis į UAB „Verslo gurmanai“ teisininkus.

 

 


Užduokite savo klausimą teisininkui el. paštu This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it arba užpildę šią formą.


Verslosavaite.lt

 

  

Komentuoti
Vardas:
Komentaras:

Neburnok
Apsaugos kodas:* Code

VersloSavaite.lt pasilieka teisę šalinti reklaminius, nekultūringus, įžeidžiančius ar kitaip įstatymus pažeidžiančius skaitytojų komentarus. Už komentarus atsako juos paskelbę skaitytojai. Paskelbusieji netinkamus komentarus gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

 

Susiję straipsniai:

 

reklama

apklausa

Ar per pastaruosius metus kilo jūsų darbo užmokestis?
 

reklama