TOP promo
 
Dr. Zhou Hong, „Huawei“ Europos tyrimų instituto prezidentas   
2015 04 10, 10:52
5G – nuo išmaniųjų telefonų prie išmaniojo gyvenimo

Image
Huawei
Šiuo metu plėtojamas ateities bevielių komunikacijos priemonių standartas 5G ateityje ne tik turės didžiulį poveikį verslui, bet ir radikaliai pakeis susisiekimo, bendravimo, mokymosi ir dalijimosi informacija būdus.

 

5 G nuo išmaniųjų telefonų mus nuves prie išmaniojo gyvenimo.

reklama

 

Kai prieš 20 metų pasaulyje prasidėjo perėjimas nuo analoginių prie skaitmeninių įrenginių, globalus mobiliųjų telefonų ryšio standartas (GSM) sparčiai vystėsi ir iš retai naudojamos funkcijos virto pasauline norma. Tai lėmė du veiksniai: GSM standarto varikliu tapusi atvirumo strategija ir Europos lyderystė, vykdant technologinę plėtrą ir užtikrinant sklandų perėjimą nuo bendradarbiavimo prie konkurencijos.

 

Neabejotina viešojo ir privataus sektoriaus veiklos integravimo globaliu mastu patirtis užtikrina stabilią Europos padėtį tampant kitos kartos bevielio standarto 5G kūrimo lydere. Kaip ir GSM ar 2G, ir kitaip nei vėlesni 3G ir 4G standartai, 5G atneš didelių pokyčių.

 

5G – tai ne tik kitos kartos mobiliojo tinklo infrastruktūra, bet ir pagrindinė ateities skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos gyvavimą užtikrinsianti priemonė bei ryšių siejamo pasaulio platforma. 5G atvers duris inovacijoms, sukurs naujas galimybes ir neatpažįstamai pakeis artimiausių dešimtmečių pramonę ir visuomenę.

 

Bendrauju, vadinasi, esu

 

Mums reikia 5G ryšio. Ne tik todėl, kad jis patobulins mobiliuosius tinklus, bet ir todėl, kad suteiks visuotinio prisijungimo prie pasaulinio tinklo galimybę. 5G yra ne tik išmanieji telefonai, kartu tai pokyčių variklis, galintis sukelti perversmą mūsų darbe ir kasdieniame gyvenime bei tapti neatsiejama jo dalimi.

 

Kalbant apie pajėgumą, palyginti su ankstesnių kartų standartais, 5G bus tūkstančius kartų galingesnis ir suteiks galimybę naudoti mobilųjį plačiajuostį ryšį visur ir visada. Be to, jis užtikrins itin trumpą vėlinimą, neįtikėtinai sumažindamas laiką, kurio informacijai reikia keliauti tinklu, ir ypač aukštą svarbiausių komunikacijų patikimumo lygį.

 

Tai svarbu sujungiant daugelį reikšmingiausių vertikaliųjų sektorių ir transformuojant vertikaliąsias ūkio šakas. Pavyzdžiui, automobilių pramonė – kaip galėsime būti tikri, kad prie tinklo prisijungęs automobilis leis mums saugiai įveikti judrią sankryžą, jei neįmanoma garantuoti itin aukšto tinklo patikimumo ir nedelsiamo atsako? Planuojama, kad 5G tinklai užtikrins vos vienos milisekundės automobilių tarpusavio ryšio (angl. car-to-car communication) vėlinimą, 99,999 proc. informacijos perdavimo patikimumą ir apytiksliai 100 proc. prieinamumą.

 

Tačiau tam būtinas naujas tinklo struktūros tipas. Jo naujoviška, lanksti architektūra bus orientuota į paslaugas ir dideliu mastu valdoma programiškai. Efektyvus naujųjų technologijų, tokių kaip programiškai valdomi tinklai (angl. Software Defined Networking, SDN), tinklo funkcijų virtualizacija (angl. Network Functions Virtualisation, NFV) ir mobilioji kraštų kompiuterija (angl. Mobile Edge Computing, MEC), naudojimas galiausiai leis sukurti visiškai integruotą tinklą, sujungiantį ryšių, saugumo, mobilumo ir maršrutų parinkimo valdymą.

 

Siekiame išnaudoti visą potencialą

 

Dažnai pasigirsta svarstymų, kad žmonės naudoja tik nedidelę smegenų dalį. Žinoma, tai mitas, tačiau norėčiau šia analogija pasinaudoti apibūdindamas mūsų viziją, kaip atrodys 5G visuomenė, visiškai išnaudojanti jau turimą potencialą ir siekianti svarbių rezultatų, kurdama tinkamus ryšius.

 

Bevielių tinklų inovacijos suteiks visuomenei daugiau galios ir pakreips ekonomikos augimą visiškai naujomis kryptimis. Šių technologijų poveikis verslui toli gražu neapsiriboja informacijos ir ryšių technologijų (IRT) pramone – įžengsime į naują amžių, kuriame kiekvienas verslas taps skaitmeniniu. Manome, kad tokiais tinklais susietoje verslo aplinkoje bus sukurta daug naujų darbo vietų ir paslaugų. 5G funkcionalumas taps pagrindu atsirasti daugybei tinklo ir paslaugų teikimo taikomųjų programų.

 

Veikiausiai kartu atsiras naujų tvaraus verslo modelių – į paslaugas orientuota, programiškai valdoma 5G architektūra atvers naujas galimybes smulkiajam verslui, vertikaliosioms ūkio šakoms, programiško valdymo veiklą vykdantiems operatoriams ir fizinės infrastruktūros kūrėjams bei atitinkamiems jų tiekėjams.

 

5G ne tik turės įtakos verslui, bet ir radikaliai pakeis susisiekimo, bendravimo, mokymosi ir dalijimosi informacija būdus. Šis naujas išmanusis ryšis turi potencialą pagerinti gyvenimo kokybę daugelyje sričių, pradedant saugumu kelyje ir baigiant namų sistemomis bei sveikatos priežiūra.

 

Visur aplink mus

 

Viena pagrindinių 5G ryšio pritaikymo sričių – visiškai susieta ir įtraukianti 3D technologija. Manome, kad 5G bus naudojamas namuose ir kino teatruose, teatruose, arenose, automobiliuose, laivuose, traukiniuose ir lėktuvuose. Naudojant kitos kartos įrenginius, nebereikės poliarizuotų lęšių ir binaurinių imtuvų.

 

Svarbiausia, kad 5G ryšys turėtų visiškai tikti daiktų interneto (angl. Internet of Things, IoT) platformoms ir pasiūlyti naujas užsakomąsias paslaugas, kurių koncepcija – „bet kas arba viskas kaip paslauga“ (angl. Anything or Everything as a Service). Pažangi 5G infrastruktūra galėtų užtikrinti jų funkcionavimą net neturint pačios aparatinės, programinės įrangos ar kognityvių objektų.

 

Ji užtikrins žmogaus ir žmogaus, žmogaus ir mašinos bei mašinos ir mašinos ryšius ir priartins visa apimančio išmaniojo ryšio galimybę. Išmanieji automobiliai, išmanieji tinklai, išmanieji miestai, išmaniosios gamyklos – daiktų internetas gali paversti verslą ekologiškesniu ir švaresniu bei sutaupyti mums laiko ir pinigų.

 

Europa veikia kaip katalizatorius

 

Žinoma, norint įgyvendinti šiuos pokyčius, būtinas plataus masto, daugialygis bendradarbiavimas. Europos Sąjunga yra šio proceso lyderė ir ėmėsi ryžtingų veiksmų, siekdama pasinaudoti 5G galimybėmis.

 

Pradėjusi 5G infrastruktūros viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo (angl. 5G Infrastructure Public Private Partnership, 5G PPP) – 1,4 mlrd. eurų vertės bendros Europos IRT pramonės ir Europos Komisijos iniciatyvos – įgyvendinimą, Europa prisiėmė 5G technologijos vystymo lyderės vaidmenį. Asociacija efektyviai naudoja investicijas į pramonę, kurios gyvybiškai svarbios technologiniam progresui, tačiau kartu tyrinėja ir didžiulį vietinių ir pasaulinių technologinių žinių bagažą.

 

Ypač svarbus tinkamas laikas – anksti pasiekus bendrą sutarimą tarp įvairių suinteresuotųjų šalių globaliu mastu, 5G PPP gali atsikratyti kliūčių, kurios vėliau trukdytų plėtrai ir paplitimui. Prie pagrindinių klausimų bus priskiriama bendroji 5G vizija, architektūra, spektro panaudojimas, reglamentavimo problemos ir išankstinė standartizacija bei tarptautinis bendradarbiavimas.

 

Vertinant privačiu požiūriu, labai svarbu, kad prie 5G PPP iniciatyvos prisidėtų visos pagrindinės ūkio suinteresuotosios šalys – IRT prekybininkai, operatoriai, turinio ir paslaugų teikėjai, vertikaliosios ūkio šakos ir jų atitinkami tiekėjai.

 

Žvelgiant iš viešosios perspektyvos, 5G plėtrą skatins našus Europos ir atitinkamų Kinijos, Japonijos ir Korėjos institucijų, pavyzdžiui, IMT-2020 paramos asociacijos (angl. IMT-2020 Promotion Association) Kinijoje, 5G paramos forumo (angl. 5G Promotion Forum) Japonijoje ir 5G forumo Korėjoje bendradarbiavimas.

 

Gyvybiškai svarbu, kad valdžios institucijos sukurtų efektyvią spektro panaudojimo, išankstinės standartizacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo politiką. Europai reikia besivystančios reguliavimo sistemos, kuri užtikrintų tikrąsias vienodos veiklos sąlygas esamiems ir naujiems veikėjams, žengiantiems į šią sritį dėl 5G užtikrinamo naujoviško tvaraus verslo modelio.

 

Perspektyvių projektų finansavimas paspartins pažangą. Europos Sąjunga gali suvaidinti svarbų vaidmenį, konsoliduodama ir naudodama svarbiausius tyrimų ir inovacijų rezultatus, kurie buvo gauti įgyvendinant ankstesnes tyrimų programas, kaupdama išteklius 5G bandymams, koncepcijos įrodymams ir plataus masto patikrinimams bei pritraukdama tinkamas suinteresuotąsias šalis, ypač vertikaliąsias pramonės šakas.

 

METIS (Mobiliojo ir bevielio ryšio priemonių 2020 m. informacinei visuomenei, angl. Mobile and wireless communications Enablers for Twenty-twenty (2020) Information Society) projektas – sėkmingos Europos iniciatyvos pavyzdys. Šio visos Europos projekto, finansuojamo pagal Europos Sąjungos septintąją bendrąją programą (FP7), tikslas – sukurti 5G mobiliojo ir bevielio ryšio sistemos pagrindą.

 

Jį įgyvendinant vystomos ir vertinamos pagrindinės 5G sistemų technologijų sudedamosios dalys, o ateityje šios sistemos reikalavimus atitinkančios techninės sudedamosios dalys bus integruotos.

 

Kliūčių šalinimas

 

Nepamirškime, kad 5G ryšio tyrimai dar tik prasidėjo. Prieš jam tampant realybe reikės išspręsti nemažai problemų ir įveikti nemažai technologinių iššūkių, pavyzdžiui, suprojektuoti tinklo architektūrą, kuri būtų pajėgi apdoroti tokius duomenų kiekius ir užtikrinti tokį perdavimo greitį, kokių reikia norint aprūpinti didesnį tinklo naudotojų skaičių.

 

Dar viena svarbi problema – spektro prieinamumas. Prognozuojama, kad 2020 m. mobiliausiais tinklais duomenims perduoti naudosis 6,5 mlrd. žmonių visame pasaulyje ir per 5G ryšį prie tinklo bus prijungta 100 mlrd. papildomų „daiktų“, tokių kaip automobiliai, matavimo įranga, medicinos įrenginiai ir namų ūkio prietaisai.

 

Manoma, kad naujasis tarptautinių mobiliųjų telekomunikacijų (angl. international mobile telecommunications, IMT) spektras bus suderintas 2015 m. Pasaulio radijo ryšio konferencijoje (angl. World Radio Communication Conference, WRC). Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (angl. International Telecommunication Union, ITU) šiuo metu svarsto IMT spektro reikalavimus 2020 ir ateinantiems metams. Po WRC-15 konferencijos ITU galės apibrėžti tinklo sistemą ir technologijos reikalavimus.

 

Spektras – nepakankamas ir vertingas IRT bendruomenės išteklius. Tai baigtinis išteklius, todėl jo prieinamumas bevieliam plačiajuosčiam ryšiui yra svarbiausias veiksnys, norint prisitaikyti prie proporcingai augančio duomenų srauto. Todėl Europos Sąjungos tikslas – užtikrinti papildomą spektrą bevielio ryšio taikomosioms programoms ir paslaugoms, o tai yra geros naujienos 5G. Europos Sąjungos veiksmai yra būtini, norint užtikrinti papildomą spektrą bevielio ryšio taikomosioms programoms ir paslaugoms.

 

Verslosavaite.lt

 

  

Komentuoti
Vardas:
Komentaras:

Neburnok
Apsaugos kodas:* Code

VersloSavaite.lt pasilieka teisę šalinti reklaminius, nekultūringus, įžeidžiančius ar kitaip įstatymus pažeidžiančius skaitytojų komentarus. Už komentarus atsako juos paskelbę skaitytojai. Paskelbusieji netinkamus komentarus gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

 

Susiję straipsniai:

 

reklama

apklausa

Ar per pastaruosius metus kilo jūsų darbo užmokestis?
 

reklama