Rasa Vaičekauskytė, „Teisės tarnai“ verslo teisės atstovė   
2015 05 14, 13:52
Atvirkštinis PVM apmokestinimas statybų sektoriuje. Ką būtina žinoti?

Image
Rasa Vaičekauskytė
2014 m. gruodžio 18 d. LR Seimas pritarė PVM įstatymo 96 straipsnio pakeitimui: statybos sektoriuje PVM mokės ne rangovas, o užsakovas. Pakeitimas įsigalios nuo šių metų liepos 1 d. Artėjant šiai datai, tiek statybos darbų užsakovams, tiek rangovams bei jų buhalteriams kyla nemažai klausimų, į kuriuos pasistengsiu atsakyti.

 

Reikėtų žinoti, jog šia įstatymo pataisa siekiama užtikrinti efektyvesnį PVM už statybos paslaugas surinkimą į valstybės biudžetą bei iki minimumo sumažinti riziką, kad PVM apskritai nebus sumokėtas. Pokyčiai PVM mokėjimo tvarkoje turi suteikti ir šalutinę naudą – statybos paslaugų užsakovai privalės atidžiau planuoti statybas ir investicijas, nes jie taps PVM mokėtojais ir tokiu būdu įsipareigos valstybei. Pastatai nebebus statomi pažadais, o tik tada, kai lėšų tam tikrai bus.

reklama

 

Ne paslaptis, kad šiuo metu Lietuvoje neretai  pasitaiko atvejų, kai statybų sektoriuje vykdomi veiklos perkėlimai iš vienos įmonės į kitą, taip siekiant išvengiant skolinių įsipareigojimų kreditoriams. Šis gan plačiai paplitęs reiškinys įvardijamas kaip fenikso sindromas. Kitais atvejais vykdomos bankroto arba itin daug prieštaringų vertinimų susilaukiančios užsakovų įmonių restruktūrizavimo bylos, po kurių seka šių įmonių likvidavimas, o įsipareigojimai paliekami rangovams.

 

Rangovai, sumokėję subrangovams, bet pritrūkę lėšų sumokėti savo darbuotojams, Sodrai, Mokesčių inspekcijai, kartais dar nė neapšilę kojų statybų rinkoje, yra priversti stabdyti veiklą. Sukuriama tarsi užburta grandinė. Minėtasis PVM įstatymo pakeitimas esamą situaciją turėtų pakeisti iš esmės. Jo tikslas – rangovų finansinių įsipareigojimų sumažinimas sykiu didinant užsakovų atsakomybę vykdant prisiimtus įsipareigojimus iki pat rangos darbų pabaigos. Kita vertus, esant teisminiam ginčui ir keičiant rangovą dėl jo kaltės, užsakovo išankstinis PVM sumokėjimas gali būti traktuojamas kaip užstatas, grąžintinas rangovo (visa apimtimi ar iš dalies), arba, suradus kitą rangovą, daroma mokestinė užskaita.

 

Ar statybų sektoriuje nuo 2015 m. liepos 1 d. PVM mokės tik užsakovas?Viena svarbiausių naujos redakcijos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo naujovių yra atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas statybos darbams. Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas nepriklauso nuo to, kada buvo sudarytos statybos darbų sutartys. Mechanizmas bus taikomas visiems statybos darbams nuo 2015 m. liepos 1 d.

 

Siekiant užtikrinti sklandų atvirkštinio PVM taikymą, patartina, kad statybos dalyviai (užsakovai, rangovai) prieš sudarydami statybos rangos sutartį išsiaiškintų klausimus, susijusius su galimu atvirkštinio PVM taikymu, t. y. ar jiems taikomas atvirkštinis PVM, o jei taip, tai kokiems darbams bus taikomas ir pan. Atvirkštinio PVM sąlygos gali būti numatytos statybos rangos sutartyje ir kitose sudaromose sutartyse dėl statybos darbų pirkimo ir pardavimo.

 

Pagal naująjį mechanizmą, atvirkštinis PVM apmokestinimas reiškia, kad statybų sektoriuje PVM mokės užsakovas, o ne rangovas. Atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM taikomas, kai šių statybos darbų pirkėjai (užsakovai) yra įsiregistravę kaip PVM mokėtojai.

 

Sulaukiame klausimo, kokiais atvejais atvirkštinis PVM apmokestinimas bus netaikomas?Jis bus netaikomas šiais atvejais: pirma, kai šių darbų pirkėjai (užsakovai) yra PVM mokėtojais įsiregistravę neapmokestinamieji asmenys, t. y. nevykdantys jokios ekonominės veiklos, o PVM mokėtojais įsiregistravę tik dėl prekių įsigijimo iš kitų ES valstybių narių; antra, fiziniams asmenims (pavyzdžiui, advokatams, notarams, individualią veiklą vykdantiems asmenims ir pan.), kurie ekonominės veiklos vykdymo tikslais yra įsiregistravę PVM mokėtojais, tačiau statybos darbus užsako sau asmeniškai, t. y. kai jų sudaromi sandoriai dėl statybos darbų  nėra susiję su jų vykdoma ekonomine veikla. Tačiau jeigu įsigydami statybos darbus šie fiziniai asmenys paslaugų teikėjui nurodys savo PVM mokėtojo kodą, jiems atsiras prievolė atvirkštiniu būdu apskaičiuoti įsigytų statybos darbų pardavimo PVM.

 

Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas taikomas statybos darbams visuose jų vykdymo etapuose (grandinėje) pagal sudarytas sutartis, t. y. taikomas tiek užsakovui (PVM mokėtojui), perkančiam statomo rangos būdu statinio statybos darbus iš rangovo, tiek rangovui (PVM mokėtojui), perkančiam šio statinio atskirus statybos darbus iš subrangovo, tiek subrangovui (PVM mokėtojui), perkančiam šio statinio atskirus statybos darbus iš subsubrangovo ir t. t.

 

Tuo pat metu statybai valdyti pasamdytai įmonei gali būti suteikta teisė savo vardu sudaryti sutartis su rangovais  užsakovui priklausančio objekto statybos darbams atlikti, priimti šiuos statybos darbus ir vėliau šiuos iš rangovų pirktus statybos darbus savo vardu perduoti užsakovui. Tokiu atveju statybos valdymą vykdanti įmonė šiuose sandoriuose (statybos darbų apimtyje) PVM įstatymo nuostatų taikymo tikslais veikia kaip neatsiskleidęs tarpininkas, perparduodantis statybos darbus. Tai reiškia, kad statybos valdymo paslauga nelaikoma statybos darbais ir jai netaikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas.

 

Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas taikomas naujo statinio statybos, statinio rekonstravimo, kapitalinio ir paprastojo remonto, statinio nugriovimo, taip pat specialiesiems statybos darbams (pavyzdžiui, subrangovų atliekamos šilumos, vandentiekio ir kitų tinklų bei  įrenginių, tokių kaip liftai, saulės kolektoriai ir pan., montavimas bei jau pastatytame statinyje atliekamas šių įrenginių remontas). Taip pat naujo kelio tiesimas prie statomų pastatų bei bet kokio kelio tiesyba ar remontas laikytinas statybos darbais, kuriems taikomas atvirkštinis apmokestinimo PVM mechanizmas.

 

O tokių statinių kaip ryšių kabelio, žemos ir vidutinės įtampos oro ir požeminių kabelių ir pan., kurie laikomi kilnojamuoju turtu, statybos (tiesimo) bei remonto darbams atvirkštinio PVM apmokestinimo mechanizmas netaikomas. Taip pat netaikomas ir statinio projektavimo, statinio projekto priežiūros, projekto ekspertizės, statinio ekspertizės, statybos techninės priežiūros, statybinių tyrimų, geodezinių ir kadastrinių matavimų bei panašiems darbams.

 

Tiekiamoms statybinėms medžiagoms ir kitoms statybai reikalingoms prekėms pradiniame jų tiekimo etape (pavyzdžiui, kai statybinių medžiagų gamybos įmonė arba prekybos įmonė, prekiaujanti statybinėmis medžiagomis ar kitomis statybai reikalingomis prekėmis, parduoda (šiuo atveju tiekia) šias prekes rangovui) atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas, išskyrus tuos atvejus, kai statybai reikalingos prekės tiekiamos kartu su tam tikromis paslaugomis (t. y. kai tokių prekių tiekimas neturi atskiro savarankiško tikslo ir jų apmokestinamoji vertė turi būti įtraukta į atliekamų statybos darbų paslaugų vertę).

 

Į ką būtina atkreipti dėmesį išrašant sąskaitas faktūras?Statybos darbų vykdytojas (pvz., rangovas, subrangovas ir pan.) išrašytoje atliktų statybos darbų PVM sąskaitoje faktūroje nuo atliktų statybos darbų apmokestinamosios vertės (kainos be PVM) turi taikyti standartinį, 21 proc. dydžio, PVM tarifą ir privalo apskaičiuoti PVM sumą. Taip pat, vadovaudamasis PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto nuostatomis, be kitų privalomų rekvizitų, teikiamų paslaugų PVM sąskaitoje faktūroje, privalo įrašyti nuorodą „Atvirkštinis apmokestinimas“. Pirkėjas (užsakovas) apmokestinamasis asmuo PVM mokėtojas, neatsižvelgdamas į tai, kad paslaugų teikėjo išrašytoje jam atliktų statybos darbų PVM sąskaitoje faktūroje nėra atitinkamos nuorodos, pats turi išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą apskaičiuotą šių statybos darbų PVM (paslaugų teikėjui už atliktus statybos darbus mokėdamas atlygį be apskaičiuotosios PVM sumos.

 

Statybos darbų pirkėjai (užsakovai), atsiskaitydami su paslaugų teikėjais už statybos darbus, kurių apskaičiuotą PVM patys pirkėjai turi išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą, paslaugų teikėjui (pvz., rangovui, subrangovui, subsubrangovui), sumoka atlygį be PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos apskaičiuotosios PVM sumos. Pažymėtina, kad paslaugų teikėjas PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą įsigytų prekių bei paslaugų, skirtų statybos darbams, kurių PVM išskaičiuoja ir sumoka į biudžetą pirkėjas, pirkimo PVM, nes šių paslaugų teikimas už atlygį laikomas PVM apmokestinama veikla.

 

Vis dėlto atkreiptinas dėmesys į tai, kad perkant paslaugas (šiuo atveju – statybos  darbus), skirtus pirkėjo PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti, į biudžetą mokėtina PVM suma nesusidaro, nes PVM deklaracijoje iš pardavimo PVM sumos minusuojama tokio pat dydžio atskaitoma pirkimo PVM suma.

 

Atkreipiame dėmesį, jog šis teisininko komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Straipsnio autorės nuomonė negali būti naudojama individualiame teisminiame ginče be atskiros teisinės analizės.

 

Verslosavaite.lt

 

  

 

VersloSavaite.lt pasilieka teisę šalinti reklaminius, nekultūringus, įžeidžiančius ar kitaip įstatymus pažeidžiančius skaitytojų komentarus. Už komentarus atsako juos paskelbę skaitytojai. Paskelbusieji netinkamus komentarus gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

 

Susiję straipsniai: