VersloSavaite.lt   
2020 10 07, 10:57
Kartelinių susitarimų grėsmės viešuosiuose pirkimuose

Image
Konkurencija
Vykdydamos viešųjų pirkimų procedūras perkančiosios organizacijos stengiasi racionaliai naudoti lėšas ir įsigyja jų atliekamoms funkcijoms vykdyti reikalingas prekes, paslaugas, darbus.

 

Šiuose pirkimuose ypač svarbu užtikrinti efektyvią ir sąžiningą konkurenciją, kad tiekėjai siūlytų mažesnes kainas, geresnės kokybės prekes ir paslaugas, būtų užtikrintas didesnis jų pasirinkimas.

 

Visgi dalis tiekėjų imasi nesąžiningos praktikos ir tarpusavyje sudaro kartelinius susitarimus, kuriuose susitaria dėl viešiesiems pirkimams siūlytinų kainų, rinkos pasidalinimo. Tokiais veiksmais yra pažeidžiama konkurencijos teisė, dėl ko vėliau perkančiosioms organizacijoms išauga viešųjų pirkimų sutarčių kaštai, nukenčia sąžiningi tiekėjai. Šiame straipsnyje aptarsime kartelinius susitarimus viešuosiuose pirkimuose, jų požymius, dažnumą bei galimas pasekmes, kurias reguliuoja konkurencijos teisė.

 

Kartelinių susitarimų požymiai

 

Kiekviena perkančioji organizacija, kilus įtarimui dėl kartelinio susitarimo ir neleistinai ribojamos konkurencijos, privalo veikti nedelsdama ir išsiaiškinti visas susijusias aplinkybes, o jei reikia – imtis atitinkamų veiksmų nesąžiningo tiekėjo atžvilgiu.

 

Požymiai, kurie išduoda galimai nesąžiningas tiekėjo užmačias, gali būti susiję su:

 

- kaina (itin panašios tiekėjų kainos; didelis skirtumas tarp laimėtojo ir kitų pirkimo dalyvių kainų; tiekėjų pasiūlytos kainos yra daug didesnės nei ankstesniuose analogiškuose pirkimuose);

- pasiūlymo rengimu (tikėtina, kad konkurencijos teisė dėl kartelinio susitarimo yra pažeista, jeigu skirtingų tiekėjų pasiūlymai išoriškai yra labai panašūs (pavyzdžiui, randamos tokios pačios klaidos, identiškos pasiūlymų sąlygos ar atsakymai į pateiktus klausimus, vienodas formatavimas);

- dalyviais (pirkimuose dalyvauja tie patys tiekėjai arba pasiūlymą pateikia tik vienas iš jų; pirkimus visada laimi tas pats tiekėjas, o tam tikri tiekėjai tik dalyvauja, bet niekada nelaimi; laimėjimo atveju tiekėjas sudaro subrangos sutartį su pralaimėjusiu tiekėju).

 

Kiekvieną situaciją reikia vertinti individualiai, atsižvelgiant į įtartinų požymių visumą. Esamus požymius pirmiausia vertina perkančioji organizacija, o vėliau šią informaciją gali perimti Konkurencijos taryba, kuri atliks detalesnį tyrimą.

 

Kartelinių susitarimų rūšys

 

Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatomis, draudžiami visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją, arba tokie susitarimai, kurie jau riboja konkurenciją ar gali tai daryti. Tokius susitarimus sudarius pažeidžiama konkurencijos teisė.

 

Viešuosiuose pirkimuose dažniausiai pasitaiko šios kartelinių susitarimų rūšys:

 

1) dėl kainų fiksavimo;

2) dėl rinkos pasidalijimo teritoriniu ar pirkėjų (perkančiųjų organizacijų) pagrindu;

3) dėl nevienodų sąlygų taikymo atskiriems ūkio subjektams (vieno ar kelių ūkio subjektų jungtinis boikotas arba susitarimas tarp įmonių dėl išimtinių teisių viena kitai suteikimo).

 

Taip pat karteliniai susitarimai gali būti skirstomi į tuos, kurie sudaryti siekiant riboti konkurenciją, ir tuos, kurie sudaryti tik sukuria konkurenciją ribojantį efektą. Susitarimo, kurio tikslas riboti konkurenciją, atveju pakanka nustatyti faktą, kad toks susitarimas sudarytas ir to užtenka siekiant konstatuoti, kad konkurencijos teisė buvo pažeista. Susitarimo, kuris tik sukuria konkurenciją ribojantį efektą, atveju tiriant pažeidimą privaloma įrodyti, kad toks susitarimas daro realią žalą konkurencijai.

 

Kartelinių susitarimų pasekmės ir galimos sankcijos

 

Pasak Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, karteliniai susitarimai viešuosiuose pirkimuose kainas gali padidinti net iki 30 procentų. Akivaizdu, kad dėl tokio susitarimo permoka perkančiosios organizacijos, nukenčia valstybės biudžetas, o taip pat viešasis interesas – vartotojai, todėl siekiant tiekėjus atgrasyti nuo tokių susitarimų, teisės aktuose numatytos atitinkamos baudos ir bausmės. 

 

Nustačius faktą, kad konkurencijos teisė dėl kartelinio susitarimo yra pažeista, kartelių dalyviams gali būti skiriama piniginė bauda, kuri sudaro iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų. Įmonėms ši bauda gali būti sumažinta, jei ji bendradarbiauja su tyrimą atliekančia Konkurencijos taryba. Kartelinius susitarimus sudariusių ūkio subjektų vadovams gali būti uždrausta nuo 3 iki 5 metų eiti vadovaujamas pareigas, be to, gali būti paskirta bauda, siekianti beveik 14,5 tūkstančių eurų.

 

Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos numato, jog jei perkančioji organizacija nustato, kad tiekėjas su kitais ūkinės veiklos subjektais yra sudaręs susitarimą, kuriuo siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ji gali tokį tiekėją pašalinti iš pirkimo procedūros nepriklausomai nuo to, ar pats faktas buvo nustatytas Konkurencijos tarybos, ar konstatuotas teismo sprendimu. Kita vertus, konstatavus, kad konkurencijos teisė dėl kartelinio susitarimo yra pažeista, tokiai įmonei gali būti apskritai apribota galimybė 3 metus dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

 

Patarimai, kaip išvengti galimų konkurencijos teisės pažeidimų

 

Įmonės, kurios dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, privalo rūpestingai apgalvoti, kaip bendrauti ir bendradarbiauti su kitais tiekėjais, veikiančiais tame pačiame sektoriuje. Ypač svarbu rengiant perkančiosioms organizacijoms pasiūlymus ar paraiškas nederinti jų teikimo su galimais konkurentais.

 

Konkurencijos teisė tapo dar griežtesnė, remiantis 2020 m. teismų praktika. Nuo šiol atsargiai reiktų sudarinėti ir bendradarbiavimo (jungtinės veiklos) sutartis. Pasak teismo, konkurencijos teisės pažeidimui nustatyti gali pakakti dviejų sąlygų, t. y. jungtinės veiklos sutartį sudarė konkurentai ir kiekvienas iš šių konkurentų individualiai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

 

Konkurencijos teisė gali būti pažeista dėl sudarytų kartelinių susitarimų viešųjų pirkimų srityje. Šie pažeidimai gali „brangiai“ kainuoti tokio susitarimo šalims, todėl įmonėms, dalyvaujančioms viešuosiuose pirkimuose, kiekvieną kartą būtina kruopščiai apgalvoti savo veiksmus. Kita vertus, kilus klausimų dėl dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose ar galimų konkurencinės teisės pažeidimų, visada verta pasitarti su verslo teisės profesionalais, kurie jums patars ir padės rasti geriausius sprendimus.

 

Užs. nr. 20201007-01

 

Verslosavaite.lt

 

  

 

VersloSavaite.lt pasilieka teisę šalinti reklaminius, nekultūringus, įžeidžiančius ar kitaip įstatymus pažeidžiančius skaitytojų komentarus. Už komentarus atsako juos paskelbę skaitytojai. Paskelbusieji netinkamus komentarus gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

 

Susiję straipsniai: