VersloSavaite.lt   
2020 07 27, 16:19
Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma - apostilė

Image
VersloSavaite.lt nuotr.
Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažymos Apostille gali prireikti dėl labai konkrečių priežasčių: vienose valstybėse išduoti oficialūs dokumentai gali turėti tokią pačią teisinę galią, tik juos legalizavus. Dokumentai legalizuojami juos tvirtinant pažyma apostile – dokumente figūruojančių parašų, pasirašiusiųjų pareigų bei antspaudo tikrumą patvirtinantis faktas.

Apostilė - dokumentų tvirtinimo galimybės

 

Minėta pažyma legalizuojami bei tvirtinami tam tikri oficialūs dokumentai: išduoti valstybės, savivaldybės institucijų, išduoti prokuratūros, teismo pareigūnų arba teismų sprendimą vykdančių asmenų. Gali būti patvirtintas ir bet kuris administracinis dokumentas; notarinis aktas, fizinio asmens pasirašytas dokumentas ar notarinis oficialių dokumentų nuorašas.

 

Kai kreipiamasi dėl leidimų apsigyventi laikinai, aptariamu būdu turėtų būti tvirtinami arba legalizuojami užsienio šalyse išduodami dokumentai: šeiminius ryšius liudijantys dokumentai, santuokos sudarymo faktą, šeimos narių mirtį bylojantys dokumentai, partnerystės buvimą pagrindžiantis dokumentas, užsieniečio diplomas, kt. dokumentas. Juo patvirtinama užsienio piliečio jau turima kvalifikacija, universiteto diplomas, pažymos dėl teistumo. Tuomet, kai užsieniečiai yra teisti, teistumo pažymose nurodoma konkretus nuosprendžio paskelbimo laikas, nusikaltimai, bausmės dydis, įvardijama ar ją nuteistasis ją jau įvykdė. Teistumo pažymų legalizuoti ar tvirtinti minėta pažyma nėra privalu.

 

Bet kurie tvirtinami dokumentai turėtų būti tvarkingi ir būti aiškiai įskaitomi. Kai kuriais atvejais dokumentus yra būtina susiūti. Tai būtinai turėtume atlikti tais atvejais, kai jie apima daugiau kaip vieną lapą. Visi šie įvardijami dokumentai negali būti tvirtinamas kartu, o tik atskirai (diplomas bei jo priedas laikomas nebe vienu  dokumentu).

 

Kai Lietuvoje norimi teikti užsienio šalyse gauti dokumentai Migracijos departamento ar Tarnybos atstovams, kitoms valstybinėms institucijoms, dokumentų kopijos privalo būti tvirtinamos taip, kaip numato teisės aktai, taipogi oficialiai išverčiamos į gimtąją kalbą, Visus išverstus dokumentus dar turi pasirašyti vertėjai.

 

Būtini veiksmai

 

Europos Sąjungos šalyse, klientams pageidaujant, gali būti išduotos daugiakalbės, standartine laikomos formos drauge su viešaisiais dokumentais, kurie yra susiję su gimimu, faktu, jog žmogus nėra miręs, mirtimi, santuoka (santuokinio veiksnumo faktą bei šią padėtį), gyvenamąja vieta, teistumų neturėjimo patvirtinimu. Tuomet, kai tokia forma jau yra pasirūpinta, gautiems dokumentams patvirtinimo minėta pažyma neprireiks. Lietuvoje daugiakalbė forma, kai to prašoma, gali atsirasti prie daugelio dokumentų: tuomet, kai turime omeny gimimo įrašus bylojančius išrašus, mirties įrašą bylojančius išrašus, santuokos įrašus bylojančius išrašus, pažymos, liudijančios, jog sudarant santuoką nebuvo jokių rimtų kliūčių, pažymos apie deklaruojamą gyvenamąją vietą, nusikalstamos veikos įvykdymu įtariamų, kaltinamų, nuteistųjų registro pažymos (kuomet asmuo nefigūruoja jokiame registre).

 

Dokumentų tvirtinimu gali pasirūpinti ir notarų biurai. Esant užsienio šalyse prašymus dėl dokumentų, kurie buvo išduoti šalies institucijų, tvirtinimo pažymą, turėtų būti pateikiami diplomatinėms atstovybėms.

 

Tuomet, kai dokumentas buvo išduodamas valstybėje, kuri neturi nieko bendro su Hagos konvencija, jį privalu legalizuoti ne vien tose valstybėse veikiančiose institucijose.

 

Vertimo biurų pranašumas

 

Visus minėtus dokumentus legalizuoti galima vertimų biure „Lisnora“. Jis veikia visai šalia tos vietos, kurioje yra įsikūrusi Užsienio reikalų ministerija ir notarų biuras. Pasirinkę minėtą biurą užtikrintume operatyvų dokumentų legalizavimą, notarinį vertimo tikrumo liudijimą. Atliekami ir labai greito rezultato reikalaujantys vertimai iš labiausiai paplitusių kalbų.

 

Bet kuris vertimas tvirtinamas tik išklausius visus klientų išsakytus lūkesčius. Kilus poreikiui dokumentai visada gali būti išsiųsti į pageidaujamą vietą, talkinant kurjeriams arba siunčiami paštu nurodytu adresu. Apostilė (tvirtinimas pažyma) - „Lisnora“ visada reiškia greitą rezultatą.

 

Užs. nr. 20200727-1

 

Verslosavaite.lt

 

  

 

reklama