VersloSavaite.lt   
2023 09 26, 10:00
Žemės ūkio produktų tiekėjams – metodinė pagalba apie nesąžiningos prekybos veiksmus

Image
Javai
Siekdama užkirsti kelią nesąžiningai prekybai žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje, VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, be kitų savo funkcijų, siekia konsultuoti kuo daugiau žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjų bei tiekėjų ir teikti jiems metodinę pagalbą dėl nesąžiningos prekybos praktikos.

 

Teikia aktualią informaciją

 

Kiekvienais metais, kas ketvirtį, agentūra atrenka naujai įsiregistravusius ūkio subjektus, kurie vykdo veiklą žemės ūkio bei maisto produktų tiekimo grandinėje ir siunčia jiems aktualią informaciją apie Agentūros vykdomą veiklą bei nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo (NPPDĮ) nuostatas ir jų taikymą. Taip pat kviečia į kontaktinius ir nuotolinius mokymus, kurių metu supažindina su teisiniu reguliavimu, atsako į ūkio subjektų klausimus.

 

Dar įstaiga teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą žemės ūkio produktų ir maisto produktų pirkėjams, tiekėjams ir kitiems ūkio subjektams žodžiu, telefonu, raštu, elektroniniu paštu. Skelbia viešąsias konsultacijas, atsakymus į dažnai užduodamus klausimus ir taip siekia užtikrinti vienodą bei kokybišką konsultavimo praktiką.

 

Agentūra savo interneto svetainėje www.litfood.lt skelbia tiekėjams aktualių Teisės aktų, sąvadų sąrašą. Ne rečiau kaip kas ketvirtį (esant poreikiui dažniau), įstaigos darbuotojai jį peržiūri ir atlieka pakeitimus.

 

Veda mokymus ir seminarus

 

Kad kuo daugiau žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjų ir pirkėjų sužinotų apie atliekamą ūkio subjektų priežiūrą ir siekdama užkirsti kelią nesąžiningai prekybai žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje, Agentūra 2023 m. pirmą pusmetį kvietė Lietuvos savivaldybes bendradarbiauti, dalinosi sukurta atmintine bei reklaminiu filmuku apie nesąžiningą prekybos praktiką žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje.

 

VšĮ „Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra“ nuolat kviečia dalyvauti nuotoliniu būdu (MS Teams platformoje) organizuojamuose informaciniuose seminaruose „Kas yra nesąžininga prekyba?“ Seminarų metu pateikiama aktuali informacija apie teisinį reguliavimą žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje, žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės dalyvius, draudžiamus prekybos praktikos veiksmus ir panašiai.

 

Įstaigos atstovai taip pat veda seminarus, mokymus tikslinėms grupėms, kurių metu pristatoma būtent tai tikslinei grupei svarbiausia informacija. Seminarai buvo rengiami pieno sektoriui, grūdų sektoriui, verslo naujokams, bei gyvulininkystės sektoriaus atstovams.

 

Ragina pranešti apie nesąžiningos prekybos veiksmus

 

Tikimasi, kad šios metodinės priemonės padės ūkininkams bei kitiems žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjams atpažinti pirkėjų jiems taikomus nesąžiningos prekybos veiksmus ir paskatins apie juos pranešti Agentūrai.

 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, jo prašymu visais atvejais bus taikomas anonimiškumas ir teikiamos informacijos konfidencialumas. Jeigu manote, kad tiekėjo teisės yra pažeistos ir tiekėjo atžvilgiu pirkėjas taiko nesąžiningus veiksmus – su tuo nesitaikstykite ir drąsiai kreipkitės į Agentūrą +370 631 03555 arba This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it .

 

Agentūros pagalba – įvairiapusė

 

Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra užsiima ne tik metodinės pagalbos ūkio subjektams teikimu, bet ir žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjų interesų gynimu, žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo, užsienio prekybos srityse.

 

Įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo ir organizavimo, eksporto skatinimo, eksporto–importo priemonių administravimo srityse.

 

Taip pat, rūpintis žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių profesinio mokymo koordinavimu bei veikti tautinio paveldo produktų rinkodaros priemonių kūrimo ir diegimo srityse. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti šiose srityse valstybės politikos priemones.

Agentūros veikla svarbi ūkininkams ir kitiems žemės ūkio srityje dirbantiesiems, nes vykdo žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo priemones, administruoja žemės ūkio produktų eksporto ir importo licencijų sistemą, žemės ūkio produktų importo tarifines kvotas.

 

Kokie yra nesąžiningos prekybos veiksmai?

 

Kokie yra draudžiami veiksmai, su kuriais dažniausiai susiduria tiekėjai iš pirkėjų pusės?

 

Kai nesudaroma rašytinės pirkimo–pardavimo sutarties parduodant žemės ūkio ir maisto produktus arba vienašališkai pakeisti pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas: žemės ūkio ir maisto produktų tiekimą arba pristatymo dažnumą, būdą, vietą, laiką arba tiekimo ar pristatymo apimtis, kokybės standartus, kainas ir panašiai.

 

Vėluojama atsiskaityti už parduodamą produkciją ilgiau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyto šių produktų pristatymo laikotarpio. O už greitai gendančius žemės ūkio ir maisto produktus – ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nustatyto pristatymo laikotarpio.

 

Pasitaiko atvejų kai sutartys neatitinka Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo struktūros – perkama produkcija nepriskiriama prie atitinkamos produktų kategorijos.

 

Taip pat pirkėjai negali reikalauti papildomai mokėti už parduotų produktų sandėliavimą, saugojimą ar reklamą, padengti visas su žemės ūkio ir maisto produktams taikomomis nuolaidomis susijusias išlaidas arba jų dalį.

 

Užs. nr. 20230926-01